Kategori: Ukategorisert

Endring i Alle Skal med ordningen

– tilskuddsordning for lavinntektsfamilier

Info til foreninger og andre om endringer i ordningen

For at ikke søknader skal behandles gjennom hele året har vi satt søknadsfrister tidlig på sesongen.

Søknadsfrist for 2024: 1. februar og 1. september 2024.

Søknadene blir behandlet umiddelbart etter fristen.  De søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet. 

Vi har sett behov for å spesifisere hva det gis tilskudd til og ikke. Derfor sender vi dette ut til foreninger og andre slik at dere er kjent med ordningen og endringene, og kan hjelpe oss å formidle dette til de som har behov for ordningen.

Det er også viktig at dere hjelper oss å fortelle at dette ikke er en generell ordning, men en ordning for familier med vedvarende lavinntekt. 

ALLE skal MED gjelder for barn mellom 6 og 19 år.

  • Ordningen er ment for lavinntektsfamilier, hvor økonomien ikke strekker til for å dekke utgifter til aktiviteter for barna. ALLE skal MED dekke egenbetaling/ treningsavgift for 1 fritidsaktivitet, som hovedregel inntil 2000 kr per halvår. For idrettsforeningene er det treningsavgift som dekkes, ikke medlemskontingent.
  • Det er ønskelig at barnet blir med på aktiviteten i hele sesongen.
  • Søknaden gjelder for én sesong. Det betyr at man må sende inn ny søknad for hver sesong om økonomien fortsatt ikke strekker. 
  • Fritidsaktiviteten skal være ett av tilbudene som foreningene/ kommunen gir i Holmestrand kommune. 
  • Kommunen betaler direkte til foreningen, ikke til familien. 

ALLE skal MED dekker ikke:

  • utstyr eller deltakelse i cuper, turneringer, sommerskole eller liknende.
  • som hovedregel ikke medlemskap i kommersielle organisasjoner (f. eks. treningssentre). 
  • Fritidsaktiviteter utenfor Holmestrand kommune

Slik søkes det:

Foresatte må fylle ut et enkelt elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside. Søknadsskjemaet stenges umiddelbart etter søknadsfristen.  
Frivilligsentralene i Hof, Sande og Holmestrand følger opp søknaden. 

Ta gjerne kontakt med frivilligsentralene hvis du lurer på noe eller ønsker hjelp med å fylle ut skjemaet.

Holmestrand frivilligsentral:  Rina Winnem-Tønder
epost: rina.winnem-tonder@holmestrand.kommune.no  tlf 47677105

Sande Frivilligsentral: Hilde Gunnestad
epost: hilde.gunnestad@holmestran.kommune.no tlf 94160750

Hof frivilligsentral:  Mette Måge Olsen
epost: mette.mage.olsen@holmestrand.kommune.no tlf 99041994

Foredrag med Steinar Mundal

Sande Rotary inviterer til et spennende foredrag med tidligere landslagstrener,

Steinar Mundal.

Foredraget tar utgangspunkt i hans tid som landslagstrener i langrenn.
Det spenner seg fra oppveksten til hans tid i politiet og livets opp og nedturer.

Sted:

Klubbhuset til Sande sportsklubb 

Dyegata 29 Sande.

Tirsdag 7 februar kl.19.00

Møte er åpent for alle.

Voksen            Kr. 100,- 16 år og yngre Kr. 50,- 

Årsmøtet godkjente 3 nye grupper

Årsmøtet som ble avholdt mandag 28.mars godkjente opptak av hele 3 nye grupper i klubben, E-sport, Innebandy og Uorganisert trening for jenter. Det er antagelig første gang klubben tar opp 3 nye grupper på en gang. SSK er stolte av å kunne tilby en enda større bredde i idretter, og ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen i SSK.
Otto Galleberg ble gjenvalgt som leder i SSK, et verv han har hatt siden 2006.
Øvrige valg kan du lese her.

Årsmøte 2022

Det kalles herved inn til årsmøte i Sande Sportsklubb.
Dato: Mandag 28.mars
KL: 19:00
Sted: Klubbhuset i Dyegata.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest søndag 13.mars, og sendes til daglig leder Sven-Ove Johansen på E-post til dagligleder@sandesk.no

Agenda etter loven.

Beretninger vil bli publisert her etter hvert som de blir klare, det vil ikke bli kopiert opp til deltagerne på årsmøtet.

Dokumenter til Årsmøtet:
Innkalling til årsmøtet
Hovedstyrets beretning
Fotballgruppas beretning
Skigruppas beretning
Judogruppas beretning
Turngruppas beretning
O-gruppas beretning
Team Sande beretning
Diskgolfgruppas beretning
Organisasjonsplan for SSK
Alle skal med
Sykkelgruppa beretning.
Valgliste

SSK bygger Solcelleanlegg til lysløypa på Montebello Arena

SSK har begynt arbeidet med å sette opp solcelleanlegg ved Montebello Arena, dette skal sørge for strøm til lysløypa og klubbhytta.
Grunnen til at klubben går til denne investeringen er at pr dato er det et dieselaggregat som sørger for strøm, med utslipp av eksos.
Klubben ønsker noe som er mer miljøvennlig og solcelleanlegg er det beste alternativet.
Vi skal sette opp 80 Solcellepaneler som vil gi 31 kWp.

Dette vil koste Ca. Kr 800000,-, og vi har til nå fått Kr 260000,- i spillemidler, Ca. Kr 120000 i sponsormidler inkludert Kr 40000,- fra NOAH.
Vi har avtale med en ekstern person som vil støtte oss med tilsvarende beløp som vi klarer å samle inn, begrenset oppad til Kr 100000,-.
Vi er veldig takknemlige hvis du som liker å benytte skiløypene på Montebello Arena og serveringen på klubbhytta i helgene kunne bidra med ett beløp.
Bidrag kan Vippse til SSK Hovedstyret på nr: 136321.
Eller ved å kontakte daglig leder på E-post: dagligleder@sandesk.no

Film om Sande Sportsklubb

Vi har laget en film om klubben.
Filmen er laget av Maad El-Mogahed sammen med inkluderingsansvarlig i hovedstyret Tove Ryggetangen Teien. Det er en film om klubben og alle gruppene og hva de tilbyr. Og hvordan klubben drives.
Du finner den på vår Youtube kanal «Sande Sportsklubb», linke til filmen finner du her.

Det er også laget en film med sangen til klubben «KLART VI KAN DET»