Mitt varsel

I SSK ønsker vi at alle skal være trygge. Hvis du opplever brudd på våre verdier, reglement, retningslinjer eller andre kritikkverdige forhold så ønsker vi å få vite om det og er takknemlige for at du sier i fra.
Eksempler på kritikkverdige forhold kan være mobbing, trakassering, underslag, juks eller seksuelle overgrep. SSK ønsker å høre fra deg så vi har mulighet til å ta tak i og håndtere kritikkverdige forhold på en god måte, og kan hindre at lignende hendelser skjer i fremtiden.

Du kan varsel oss ved å følge denne linken MittVarsel eller scan QR koden nederst, der kan du velge om du ønsker å varsle med navn eller om du ønsker å varsle anonymt.

Du kan være helt sikker på av vi følger opp alle varsler og tar det på største alvor. Når vi har mottatt ditt varsel, vil vi gi deg beskjed om hvem som har ansvar for å følge opp saken og du vil bli oppdatert på hva som skjer med varslet videre.

Hvis du ønsker å vite hvem som er den første som leser varslet ditt i SSK, så kan du ta kontakt med daglig leder. På E-post til dagligleder@sandesk.no eller mobil: 92033676.

Spre gjerne innlegget