Om Sande Sportsklubb

På ekstraordinært årsmøte i IL Vinn og Selvik IF den 27.11.2007 ble det vedtatt å slå sammen de to idrettslagene og danne Sande Sportsklubb. Vi er Sandes største idrettslag med 8 grupper og ca 1200 medlemmer. I klubben har vi grupper for Allidrett, Fotball, Judo, Orientering, Ski, Sykkel, Team Sande, Tennis, Diskgolf, E-sport, Innebandy og Uorganisert trening for jenter.
Klubbens farger er rødt, hvit og marineblått.

Klubbens virksomhet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på de grunnverdier som SSK baserer sin aktivitet på Idrettsglede, fellesskap, respekt og ærlighet.

Ut fra disse verdiene har SSK tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Verdiene skal hjelpe oss til

  • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
  • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
  • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
  • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
  • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

SSK driver klubben slik at den blir det naturlige samlingspunktet for idrett i Sande.

IL Vinn ble stiftet 26.01.1918.
Det var en lørdags kveld, 40 unge menn var samlet på «Arbeidern» nederst på Nylinna. De startet klubben og ga den navnet Odd, det samme navnet som datiden beste fotball-lag. Men allerede året etter måtte klubben skifte navn, fordi de søkte opptak i Norges Landsforbund for idrett (Norges Idrettsforbund).Så fra 1919 ble klubbens navn Ski og ballklubben Vinn, foreslått av Per Backe. Så fra 1919 ble klubbens navn Ski og ballklubben Vinn, foreslått av Per Backe.
Lagets første formann ble Karl Løvås, han var en foretaksom ung mann med stor interesse for fotball. Allerede i 1916 dro han til Drammen og kjøpte inn 12 par fotballsko og en fotball, så samlet han sine brødre, og noen andre til en guttegjeng på Bøplassen. Våren og sommeren tilbrakte guttegjengen fritida til fotballsparking.
Klubben arrangerte skirenn, hopprenn og spilte fotballkamper, allerede i 1923 begynte klubben å arrangere terrengløp. Først løpet var fra Haga skole mot Bøplassen og tilbake, selv om alle klubbene i området var invitert var det bare 6 deltagere.
Montebelloløpet ble arrangert i samarbeid med Eidsfoss, Konnerud og Skoger Idrettslag, og søndag 6 november 1932 Kl. 10:00 var den første starten. Det sies å ha vært en perfekt dag med sol, skyfri himmel og vindstille, da 75 mann stilte opp og løp/gikk fra Sande over Vestskogen til Konnerud.
I 1933 startet det en firidrettsgruppe i Vinn, som
Klubben var aktiv i fotball, ski og friidrett i årene frem til krigen, under krigsårene var den norske idrettsbevegelsen lagt ned. Men det var allikevel noe illegal aktivitet.
I 1945 startet klubben opp igjen med full glød, det ble satt i gang masse dugnad for å få fotballbaner og hoppbakker i orden igjen.
Og endelig fikk også damene lov til å være medlemmer i klubben, det ble stiftet en damegruppa. Damegruppas først formann var Edit Nilsen. De vokste raskt til over 70 damer i gruppa og festene som ble arrangert fikk bedre servering og festbordene vakrere pyntet.
Til å begynn med startet damene med gymnastikk, litt senere startet de med håndball. Det var ikke en hallidrett den gangen, all trening og kamper foregikk ute.
I 1948 ble klubbhuset på Vinn banen innviet, det passet veldig godt da klubben også feiret sitt 30 års jubileum dette året.
Opp gjennom årene har det vært mange oppturer og noen nedturer,

Selvik IF ble stiftet 31.01.1926 på Fremad.
I den første protokollen til idrettslaget, skrev Otto Waaler, «Søndag 31. januar 1926 var arbeiderne på Selvik forsamlet til møte i lokalet Fremad, til drøftelse av dannelse av idrettsforening på stedet». William Hansen ble valgt til formann og Otto Waaler ble valgt til sekretær. Det ble valgt en komite på 6 personer, som skulle fungere ett år. Noe navn fikk ikke klubben på møtet, men forslag skulle leveres til formann i lukket konvolutt med navn på forslagstiller utenpå.
Og allerede 2 uker etter stiftelsen ble det første arrangementet gjennomført. Etter dette ble det mange arrangementer lokalt. I 1937 da startet de sammen med idrettsforeningen Funkis fra Drammen opp Røysjøløpet, det var et skirenn fra Glassverket til Selvik. Løpet ble arrangert hvert år frem til andre verdenskrig, etter krigen lå det nede inntil Per Steffensen og Per S. Gerhardsen tok initiativ til å starte det igjen. Selv dårlige vintre på 1970 tallet var ikke til hindring, og de fortsatte å arrangere frem til 1990 tallet. Det var en grunneier som ikke ville ha løpet gjennom sin skog som satte en stopper.

Mer om historien til klubben kan du lese i Jubileumsboka som ble utgitt i forbindelse med klubben 100 års jubileum i 2018. Denne kan du kjøpe ved å henvende deg til Daglig leder.

Spre gjerne innlegget