Stikkord: Alle Skal med

Endring i Alle Skal med ordningen

– tilskuddsordning for lavinntektsfamilier

Info til foreninger og andre om endringer i ordningen

For at ikke søknader skal behandles gjennom hele året har vi satt søknadsfrister tidlig på sesongen.

Søknadsfrist for 2024: 1. februar og 1. september 2024.

Søknadene blir behandlet umiddelbart etter fristen.  De søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet. 

Vi har sett behov for å spesifisere hva det gis tilskudd til og ikke. Derfor sender vi dette ut til foreninger og andre slik at dere er kjent med ordningen og endringene, og kan hjelpe oss å formidle dette til de som har behov for ordningen.

Det er også viktig at dere hjelper oss å fortelle at dette ikke er en generell ordning, men en ordning for familier med vedvarende lavinntekt. 

ALLE skal MED gjelder for barn mellom 6 og 19 år.

  • Ordningen er ment for lavinntektsfamilier, hvor økonomien ikke strekker til for å dekke utgifter til aktiviteter for barna. ALLE skal MED dekke egenbetaling/ treningsavgift for 1 fritidsaktivitet, som hovedregel inntil 2000 kr per halvår. For idrettsforeningene er det treningsavgift som dekkes, ikke medlemskontingent.
  • Det er ønskelig at barnet blir med på aktiviteten i hele sesongen.
  • Søknaden gjelder for én sesong. Det betyr at man må sende inn ny søknad for hver sesong om økonomien fortsatt ikke strekker. 
  • Fritidsaktiviteten skal være ett av tilbudene som foreningene/ kommunen gir i Holmestrand kommune. 
  • Kommunen betaler direkte til foreningen, ikke til familien. 

ALLE skal MED dekker ikke:

  • utstyr eller deltakelse i cuper, turneringer, sommerskole eller liknende.
  • som hovedregel ikke medlemskap i kommersielle organisasjoner (f. eks. treningssentre). 
  • Fritidsaktiviteter utenfor Holmestrand kommune

Slik søkes det:

Foresatte må fylle ut et enkelt elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside. Søknadsskjemaet stenges umiddelbart etter søknadsfristen.  
Frivilligsentralene i Hof, Sande og Holmestrand følger opp søknaden. 

Ta gjerne kontakt med frivilligsentralene hvis du lurer på noe eller ønsker hjelp med å fylle ut skjemaet.

Holmestrand frivilligsentral:  Rina Winnem-Tønder
epost: rina.winnem-tonder@holmestrand.kommune.no  tlf 47677105

Sande Frivilligsentral: Hilde Gunnestad
epost: hilde.gunnestad@holmestran.kommune.no tlf 94160750

Hof frivilligsentral:  Mette Måge Olsen
epost: mette.mage.olsen@holmestrand.kommune.no tlf 99041994