Alle skal med

Tiltaket “alle skal med” er et integrerings og inkluderingstiltak for barn og ungdom fra familier med liten betalingsevne, nyinnflyttede familier og parautøvere i samarbeid med Holmestrand Kommune, Sande Frivillighetssentral, helsestasjon og Bruktbutikken.

Målgruppe: Barn/ungdom i alderen 6 t.o.m. 19 år (grunnskole og videregående skole).

Målsettingen for tiltaket er å aktivisere inaktive barn gjennom å inkludere de i bestående lag og organisasjoner. Tiltaket er forankret i Holmestrand Kommunes satsing på folkehelse og helsefremmende arbeid under satsingsområdet «God oppvekst». Tiltaket anses som et godt integreringstiltak som er helsefremmende i seg selv. Vi har også sett at tilhørighet til idrettsmiljø og andre typer lag og foreninger har økt livskvalitet i form av økt trivsel, utjevning av sosiale og helsemessige forskjeller. Ikke minst har vi sett at det skaper møteplasser for vennskap og arena for god språktrening, og er et godt tiltak i et folkehelseperspektiv.

Ordningen “Alle skal med” fungerer slik at kommunen dekker utgifter til medlemskontingent og treningsavgift og kan også dekke utstyr etter søknad fra foresatte. Det må søkes hvert år.
Laget eller foreningen kan i samarbeid med foresatte søke om dekning av for eksempel treningsleirer, cuper o.l. via overskuddet til Bruktbutikken i Sande.
Det er frivillighetssentralen som administrerer ordningene.

Slik søker du:
Foresatte fyller ut en elektronisk søknad på kommunen hjemmeside, og frivillighetssentralen tar kontakt i løpet av kort tid. Hvis du lurer på noe eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden kan du kontakte Sande frivillighetssentral ved Camilla Castellan på e-post: camilla.catellan@holmestrand.kommune.no

Link til søknadsskjemaet på Holmestrand kommunes sider:
Søknad «Alle skal med» (holmestrand.kommune.no)

Spre gjerne innlegget