E-Sport

Vi jobber med å skaffe midler til etablering, vil du hjelpe oss

https://spleis.no/sandeesport

Sande E-Sports formål er å drive organisert e-sport i Sande. Vi ønsker å skape en sosial arena og et trygt miljø for unge e-sport utøvere. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet, likestilling og likeverd. All e-sportsaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Vi har fått tilsagn om lokaler i kjelleren på Sandehallen og KRUTT midler fra kommunen.

E-port ble tatt opp som gruppe i Sande Sportsklubb på årsmøtet 28.03.22

  • Meny

  • Fargerike

  • Kjeldaas