Klubbhåndbok

Vi jobber for tiden med å lage en klubbhånd bok for SSK.
Den skal ha en del som er felles for hele klubben, og en del som er for hver av gruppene.
Felles delen skal inneholde retningslinjer, lover, etc. som gjelder for alle.
Allidrett
Fotball
Judo
Ski
Turn
Orientering
Sykkel
Team Sande
Tennis
Spre gjerne innlegget