Diskgolf

Velkommen til nettsiden til diskgolfgruppa i Sande SK! Vi ble tatt som gruppe i Sande Sportsklubb på årsmøtet 07.06.2021. I 2021 har vi jobbet fram en avtale med kommunen om diskgolfbane på Lersbrygga. Banen skal etter planen bygges første halvdel av 2022.
Bygging av banen organiseres gjennom diskgolfgruppas facebookgruppe.
BANEN
VI bygger bane i skogen rundt idrettsanlegget på Lersbrygga. Det vil bli en 18-hulls skogsbane. Banen starter bak klubbhuset, følger delvis lysløypetraséen rundt i skogen, og ender opp bak barnehagen. Målet med banen er at den skal være et tilbud for alle i bygda som vil spille diskgolf. Vi håper å bygge et godt miljø rundt banen og arrangere større og mindre aktiviteter på den. Vi ønsker at banen skal være utfordrende for de beste i klubben, og samtidig være morsom å spille for de som prøver diskgolf for første gang.
BLI MEDLEM
For å bli medlem av diskgolfgruppa må man melde seg inn via NIF sitt system. Man må være medlem av Sande SK for å kunne melde seg inn i gruppa. For å bli medlem av klubben og/eller gruppa, trykk på «Bli medlem» på klubbens nettside. Gå deretter inn i registreringssystemet via linken nederst på siden. Logg inn eller opprett bruker i minidrett. Velg «Disksport» blant idretter i Sande SK, fortsett og fullfør. Du er nå medlem. Faktura for medlemskap i Sande SK og treningsavgift for diskgolfgruppa vil komme på epost.. Treningsavgift for diskgolfgruppa kommer i tillegg til medlemskontingent for hele klubben.
Pris: 250 kroner for 2022
Den dekker grunnlisens i forbundet med treningsskadeforsikring (Verdi 100 kroner). De 50 første medlemmene i 2022 vil også få en klubbdisk (Verdi 200 kroner).
SPONSORER
Bygging av diskgolfbanen er finansiert gjennom spillemidler, sparebankstiftelsen og KRUTT-midler fra kommunen. Men vi trenger penger til å drive klubben og drifte banen på best mulig måte fremover. Vi har laget et sponsorbrev med tilbud om å være hullsponsor for banen. Hvis noen er interessert i å være hullsponsor eller kjenner noen som kan være det, så ta gjerne kontakt med Sande SK.

  • Meny

  • Fargerike

  • Kjeldaas