Prøvespill / trening med andre klubber…

Retningslinjer for prøvespill i ny klubb, trening med andre klubber og henvendelse i forbindelse med overganger

Vi gjør oppmerksom på at du nå leser i et kapittel i en håndbok og at den kun inneholder utdrag fra NFFs Lov og reglement og retningslinjer. Navigere deg til toppen av håndboken for å se lenke til Lov og reglement. 

PRØVESPILL OG HOSPITERING I ANNEN KLUBB

NFF Vestfold er kjent med at det i perioden høst – vinter møter spillere til trening i annen klubb eller spillere inviteres til prøvespill eller åpne treninger. Siden denne type tiltak ikke konkret nevnes i overgangsreglementet, men hvor prøvespill og åpne treninger ofte tar sikte på en overgang, og at dette gjerne foregår i tiden før en overgang er registrert og fullført, kan det dersom klubbene ikke opptrer ryddig med formaliteter rundt:

  • underretning og henvendelse til spillers nåværende klubb
  • henvendelse til spiller
  • dersom spilleren selv tar kontakt 
  • mangel på skriftlig treningstillatelse

medføre brudd på bestemmelser i overgangsreglementet og vilkårene i fotballforsikringen. Det er derfor viktig at klubber opptrer ryddig med formaliteter og sørger for at denne prosessen er klubbstyrt. 

Åpne treninger

Vi er kjent med at toppklubb(er) og enkelte breddeklubber arrangerer såkalte åpne treninger. I slike tilfeller må arrangørklubb påse at spillerens nåværende klubb eller spiller på forhånd har sendt skriftlig treningstillatelse til arrangørklubb eller at spiller leverer tillatelsen ved oppstart første trening. Foreligger ikke skriftlig tillatelse skal heller ikke spiller delta på åpen trening. Klubben må ha gode rutiner på dette. Før det inviteres til åpne treninger oppfordrer vi at nærliggende klubber varsles om klubbens planer for åpne treninger. Hvis klubben ønsker å invitere enkeltspillere til åpen trening må klubben følge avsnittet «invitere enkeltspillere til prøvespill». 

Invitere enkeltspillere til prøvespill

Klubben gjør henvendelse til spillerens nåværende klubb. Spiller skal ikke kontaktes/inviteres før klubbene har gjort avtale om at spiller kan inviteres og at skriftlig treningstillatelse vil bli gitt. Spillers nåværende klubb kan nekte å gi treningstillatelse.

Dersom den nåværende klubben ikke ønsker å la en spiller trene eller spille privatkamper med en annen klubb, er det en sak mellom spilleren og den nåværende klubben. Det må den andre klubben respektere. Dette gjelder selv om klubben kan kontakte spilleren hvis kravene i overgangsreglementet §§ 4-1 og 6, er oppfylt. 

Fotballforsikringen

Fotballforsikringen gjelder aktiviteter i den klubben spilleren er registrert. Skal fotballforsikringen være gyldig for trening i annen klubb må det foreligge skriftlig treningstillatelse fra spillerens nåværende klubb, alternativt må en overgang være registrert av NFF. 

Skriftlig tillatelse

Kravet om skriftlig tillatelse følger av overgangsreglementet § 1-3 og gjelder generelt for alle aldersgrupper. 

Når *klubb gir sin aksept via e-post, så er det å regne som gitt skriftlig tillatelse. Dette spesielt når det er sendt fra klubbens e-postadresse, og/eller e-posten inneholder «klubbsignatur»Det er viktig å merke seg at dette ikke er en enkel e-post fra en personlig e-postadresse med signatur som privatperson. Det må komme tydelig fram at dette er noe som er sendt fra personens posisjon som klubbleder e.l. En melding fra ny klubb til spillerens nåværende klubb om at spiller deltar i trening/prøvespill er ikke tilstrekkelig. 

*Med klubb menes leder eller person med delegert myndighet.

Spre gjerne innlegget

Start a Conversation

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *