Om Sande Sportsklubb

På ekstraordinært årsmøte i IL Vinn og Selvik IF den 27.11.2007 ble det vedtatt å slå sammen de to idrettslagene og danne Sande Sportsklubb. Vi er Sandes største idrettslag med 8 grupper og ca 1200 medlemmer. I klubben har vi grupper for Allidrett, Fotball, Judo, Orientering, Ski, Sykkel, Team Sande og Tennis.
Klubbens farger er rødt, hvit og marineblått.

IL Vinn ble stiftet 26.01.1918.
Det var en lørdags kveld, 40 unge menn var samlet på «Arbeidern» nederst på Nylinna. De startet klubben og ga den navnet Odd, det samme navnet som datiden beste fotball-lag. Men allerede året etter måtte klubben skifte navn, fordi de søkte opptak i Norges Landsforbund for idrett (Norges Idrettsforbund).Så fra 1919 ble klubbens navn Ski og ballklubben Vinn, foreslått av Per Backe. Så fra 1919 ble klubbens navn Ski og ballklubben Vinn, foreslått av Per Backe.
Lagets første formann ble Karl Løvås, han var en foretaksom ung mann med stor interesse for fotball. Allerede i 1916 dro han til Drammen og kjøpte inn 12 par fotballsko og en fotball, så samlet han sine brødre, og noen andre til en guttegjeng på Bøplassen. Våren og sommeren tilbrakte guttegjengen fritida til fotballsparking.
Klubben arrangerte skirenn, hopprenn og spilte fotballkamper, allerede i 1923 begynte klubben å arrangere terrengløp. Først løpet var fra Haga skole mot Bøplassen og tilbake, selv om alle klubbene i området var invitert var det bare 6 deltagere.
Montebelloløpet ble arrangert i samarbeid med Eidsfoss, Konnerud og Skoger Idrettslag, og søndag 6 november 1932 Kl. 10:00 var den første starten. Det sies å ha vært en perfekt dag med sol, skyfri himmel og vindstille, da 75 mann stilte opp og løp/gikk fra Sande over Vestskogen til Konnerud.
I 1933 startet det en firidrettsgruppe i Vinn, som
Klubben var aktiv i fotball, ski og friidrett i årene frem til krigen, under krigsårene var den norske idrettsbevegelsen lagt ned. Men det var allikevel noe illegal aktivitet.
I 1945 startet klubben opp igjen med full glød, det ble satt i gang masse dugnad for å få fotballbaner og hoppbakker i orden igjen.
Og endelig fikk også damene lov til å være medlemmer i klubben, det ble stiftet en damegruppa. Damegruppas først formann var Edit Nilsen. De vokste raskt til over 70 damer i gruppa og festene som ble arrangert fikk bedre servering og festbordene vakrere pyntet.
Til å begynn med startet damene med gymnastikk, litt senere startet de med håndball. Det var ikke en hallidrett den gangen, all trening og kamper foregikk ute.
I 1948 ble klubbhuset på Vinn banen innviet, det passet veldig godt da klubben også feiret sitt 30 års jubileum dette året.
Opp gjennom årene har det vært mange oppturer og noen nedturer,

Selvik IF ble stiftet 31.01.1926 på Fremad.
I den første protokollen til idrettslaget, skrev Otto Waaler, «Søndgas 31. januar 1926 var arbeiderne på Selvik forsamlet til møte i lokalet Fremad, til drøftelse av dannelse av idrettsforening på stedet». William Hansen ble valgt til formann og Otto Waaler ble valgt til sekretær. Det ble valgt en komite på 6 personer, som skulle fungere ett år. Noe navn fikk ikke klubben den, men forsalg skulle leveres til formann i lukket konvolutt med navn på forslagstiller utenpå.
Og allerede 2 uker etter stiftelsen ble det første arrangementet gjennomført.

Sande Sportsklubb stiftet 27.11.2007.
Sande Sportsklubb ble en realitet

  • Meny

  • Fargerike

  • Kjeldaas