Tennis

Tennisgruppa i Sande Sportsklubb har to fine hardcourt baner på Lersbrygga, rett ved friidrettsbanen og Nordre Jarlsberg Brygge.
For å kunne benytte banen må man være medlem i Sande Sportsklubb, og medlemskontingenten gjelder for kalenderåret og er:

Unge under 20 årKr 250,-
PensjonisterKr 250,-
TrygdedeKr 250,-
Voksne 20 år og eldreKr 350,-
FamilieKr 500,-

Hvis du ikke er medlem i SSK kan du gjøre dette via denne linken: https://medlemskap.nif.no/Start/Index/23172

Vi opplever nå at det er mange som har lyst til å spille tennis på vårt anlegg, det er meget hyggelig. De siste årene har det jevnt over vært 20-25 medlemmer i gruppa, så det er plass til mange flere og det er sjeldent noen problem med å få plass til å spille på banene.

Prisen er også gunstig, kun 750,-/ år for hele familien og 550,-/ år for et enkeltmedlem. Det er ingen baneleie for medlemmer.
For medlemmer i andre klubber som ønsker å leie er prisen Kr 200,- pr time.

Ønsker du å melde deg inn så kontakt tennisgruppa på mail: sandetennisklubb@gmail.com

Du vil få til sendt aktivitetskontingenten på mail og så fort den er betalt vil du få en kode til banene.

Velkommen!»

  • Meny

  • Fargerike

  • Kjeldaas