Diskgolf

Diskgolf ble tatt opp som gruppe i SSK på årsmøtet 07.06.21, etter hvert kommer det mer informasjon om gruppa her.

  • Meny

  • Fargerike

  • Kjeldaas