Årsmøte 2021

Styret innkaller med dette til årsmøte 2021:
Dato: mandag 22. mars
Tid: Kl. 19:00
Sted: Klubbhuset i Dyegata 29.
Agenda etter loven.

Saker til årsmøtet må sendes til dagligleder@sandesk.no innen 8. mars.

Styret legger opp til ett fysisk møte, så fremt retningslinjene tillater det. Hvis retningslinjene sier at det ikke anbefales å møtes vil årsmøtet bli utsatt, dette kommer til å bli annonsert så f4ort det er avklart.

For Sande sportsklubb

Otto Galleberg
Leder SSK

SSK bygger Solcelleanlegg til lysløypa på Montebello Arena

SSK har begynt arbeidet med å sette opp solcelleanlegg ved Montebello Arena, dette skal sørge for strøm til lysløypa og klubbhytta.
Grunnen til at klubben går til denne investeringen er at pr dato er det et dieselaggregat som sørger for strøm, med utslipp av eksos.
Klubben ønsker noe som er mer miljøvennlig og solcelleanlegg er det beste alternativet.
Vi skal sette opp 80 Solcellepaneler som vil gi 31 kWp.

Dette vil koste Ca. Kr 800000,-, og vi har til nå fått Kr 260000,- i spillemidler, Ca. Kr 120000 i sponsormidler inkludert Kr 40000,- fra NOAH.
Vi har avtale med en ekstern person som vil støtte oss med tilsvarende beløp som vi klarer å samle inn, begrenset oppad til Kr 100000,-.
Vi er veldig takknemlige hvis du som liker å benytte skiløypene på Montebello Arena og serveringen på klubbhytta i helgene kunne bidra med ett beløp.
Bidrag kan Vippse til SSK Hovedstyret på nr: 136321.
Eller ved å kontakte daglig leder på E-post: dagligleder@sandesk.no

Prosjekt utbygging av klubbhuset på Lersbrygga

Arbeidet med utbygging av klubbhuset på Lersbrygga er godt i gang, i dag blir det lagt de siste taksteinen og utvendig kledning er godt i gang.
Innvendig har de begynt å isolere.
Bilder fra prosjektet kan du se her.

Film om Sande Sportsklubb

Vi har laget en film om klubben.
Filmen er laget av Maad El-Mogahed sammen med inkluderingsansvarlig i hovedstyret Tove Ryggetangen Teien. Det er en film om klubben og alle gruppene og hva de tilbyr. Og hvordan klubben drives.
Du finner den på vår Youtube kanal «Sande Sportsklubb», linke til filmen finner du her.

Det er også laget en film med sangen til klubben «KLART VI KAN DET»

  • Meny

  • Fargerike

  • Kjeldaas