Årsmøtet 2020 digitalt

På grunn av situasjonen rundt Covid-19 viruset har hovedstyret vedtatt å avholde årsmøtet digitalt.

Dag: Mandag
Dato: 25. mai
KL. 19:00

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet må være styret i hende senest 10.05, sendes til dagligleder@sandesk.no.

Informasjon om hvordan man kan melde seg på og veiledning i bruk av Teams vil bli sendt ut på E-post i løpet av noen dager.

Med vennlig hilsen
Sven-Ove Johansen
Daglig leder

  • Meny

  • Fargerike

  • Kjeldaas