Årsmøtet 2020

Årsmøte utsatt.


På grunn av situasjonen rundt spredning av korona viruset har styret vedtatt å utsette årsmøtet.
Foreløpig ny dato er mandag 25. mai, men vi avventer situasjonen og kommer tilbake med konkret dato så fort vi kan.

Hovedstyret

Mvh
Otto Galleberg
leder hovedstyret Sande Sk

  • Meny

  • Fargerike

  • Kjeldaas