Årsmøte 2021

Styret innkaller med dette til årsmøte 2021:
Dato: mandag 22. mars
Tid: Kl. 19:00
Sted: Klubbhuset i Dyegata 29.
Agenda etter loven.

Saker til årsmøtet må sendes til dagligleder@sandesk.no innen 8. mars.

Styret legger opp til ett fysisk møte, så fremt retningslinjene tillater det. Hvis retningslinjene sier at det ikke anbefales å møtes vil årsmøtet bli utsatt, dette kommer til å bli annonsert så f4ort det er avklart.

For Sande sportsklubb

Otto Galleberg
Leder SSK

  • Meny

  • Fargerike

  • Kjeldaas